درباره فروشگاه

فروشگاه اینترنتی شهرک مارکت متشکل از جوانان نیروی کار با استعداد و تحصیل کرده است که با توجه به استعداد و سوابق کاری،در قسمت های مختلف فروشگاه اینترنتی شهرک مارکت فعالیت می نمایند. فروشگاه اینترنتی شهرک مارکت، فعالیت خود را در زمینه فروش آنلاین به صورت حرفه ای از اوایل سال ۹۸ شروع کرده و با تمام قدرت در جهت اهداف معین خود حرکت می کند.

فروشگاه شهرک مارکت از سال 1399 فعالیت خود را با دامنه shahrakmarket.ir آغاز کرد و در سال 1402 دامنه خود را به shahrakmarket.com  انتقال داد. در حال حاضر هر دو دامنه مربوط به فروشگاه شهرک مارکت می باشد.