آدرس فروشگاه 

تبریز،شهرک باغمیشه، خیابان دماوند، دماوند2، شقایق 3، ساختمان بهار، پلاک 5 ط اول

شماره تماس

۰۹۱۴۱۰۳۸۰۳۸