بازگرداندن کالا

  • بازگرداندن کالا زمانی امکانپذیر است که کالای خریداری شده با آنچه که در سایت سفارش داده شده است، مغایرت داشته باشد و یا دارای عیب و ایراد باشد و هزینه برگشت آن به عهده فروشگاه می باشد.
  • به هیچ عنوان کالای فروخته شده به دلیل تغییر در رنگ بازگرداندن کالا پذیرفته نمی شود بنابراین در انتخاب خود دقت زیادی داشته باشید.
  • بازگرداندن کالا به خاطر سایز زمانی پذیرفته می شودکه که سایز مورد نظر شما موجود باشدو هزینه ارسال آن هم تماما بر عهده مشتری خواهد بود.
  • تمامی کالاها قبل از ارسال در واحد کنترل کیفی سایت تست می شود و بعد از حصول اطمینان از صحت و سلامت کالا ارسال می شود.
  • اگر خریدار به هر دلیلی کالای خریداری شده را به دفتر سایت ارسال کند هزینه برگشت به عهده خریدار خواهد بود.