لطفا آدرس مندرج در سایت برای ارسال کالا را با دقت پر کنید کالای خریداری شده فقط به همان آدرس ارسال می گردد

اگر خریدار به هر دلیلی کالای خریداری شده را به فروشگاه ارسال نماید هزینه ارسال آن بر عهده خودش می باشد چنانچه به هر دلیلی فروشگاه اینترنتی شهرک مارکت قادر به ارسال کالای خریداری شده مشتری نباشد،موظف است طی دو روزکاری موضوع را با مشتری در میان گذاشته و مبلغ را به حساب خریدار واریز نماید