ارسال به سراسر کشور

سفارش های ثبت شده تا 48 ساعت کاری ارسال خواهند شد.

روش های ارسال

پست پیشتاز (1 تا 8 کیلوگرم)

پست سفارشی(8 تا 20 کیلوگرم)

باربری(بالای 20 کیلوگرم)

برای ارسال سریع سفارشات در روزهای کاری با فروشگاه تماس گرفته و درخواست ارسال سریع بفرمایید

مشتریان تبریز

مشتریان تبریزی باید توجه داشته باشند که فاکتورهایی که تا ساعت ۱۲ ثبت شوند در همان روز از طریق پیک موتوری ارسال می گردند در غیر اینصورت ارسال روز کاری بعدی انجام خواهد شد