مرسولات پستی دارای کد رهگیری ۲۰ الی ۲۴ رقمی می باشد که می توانید با مراجعه به سایت رهگیری پست وضعیت آن را بررسی و از موقعیت آن اطلاع یابید

دریافت کد رهگیری

کد رهگیری را می توانید از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ درخواست نمایید

توجه داشته باشد که کد رهگیری فقط در ساعات کاری ۹:۳۰ الی ۱۷ ارسال می شود